Aktualności

05 października 2020
Co i jak podczas meczu...
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE KIBICÓW PODCZAS MECZÓW TAURON LIGI W HALI POD DĘBOWCEM

Zapisy niniejszego regulaminu dotyczą zasad obowiązujących kibiców, podczas meczów TAURON Ligi rozgrywanych w Hali pod Dębowcem (ul. Karbowa 26 w Bielsku-Białej), a których gospodarzem są Bialski Klub Sportowy S.A.

  • BILETY
- Sprzedaż biletów i karnetów na mecze odbywa się online (szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży znajdują się tutaj: https://bit.ly/3nfEur5.
- Przed najbliższymi meczami przy wejściu numer 2 uruchomiony zostanie Punkt Obsługi Klienta, w którym będzie można wymienić zaproszenia na wejściówki, Każda wymiana zaproszenia na mecz będzie wiązała się z wypełnieniem krótkiej ankiety dotyczącej pandemii, w tym podania danych kontaktowych. Ankiety te będziemy przechowywać przez 14 dni od daty meczu.
  • WEJŚCIE NA HALĘ
- Wejście na halę odbywa się głównym wejściem.
- Każda osoba wchodząca do hali będzie miała mierzoną temperaturę.
- Każda osoba przy wejściu do hali jest zobowiązana zdezynfekować ręce.
- Wejście na halę oraz poruszanie się w obiekcie (również podczas przerw) jest możliwe wyłącznie w maseczkach bądź przyłbicach.
  • ZACHOWANIE NA TRYBUNACH
- Dopiero po zajęciu swojego miejsca na trybunie można ściągnąć maseczkę.
- Z uwagi na aktualne przepisy możemy udostępnić 50% miejsc w sektorach, dlatego też co drugie krzesełko będzie oznakowane specjalną naklejką z informacją o wyłączeniu tego siedziska z użycia. Obok siebie mogą zajmować miejsca jedynie osoby współzamieszkujące lub rodzina.
  • STREFA ZERO
- Zabronione jest wchodzenie do strefy ZERO, w której mogą przebywać wyłącznie drużyny, sędziowie i obsługa.
  • ZACHOWANIE PO MECZU
- Po meczu z ubranymi maseczkami lub przyłbicami należy sprawnie opuścić halę.
- Zabrania się przybijania piątek z zawodniczkami, robienia wspólnych zdjęć itp.

Liczymy, że te zalecenia zminimalizują ryzyko zakażenia zarówno wśród kibiców, obsługi, jak i innych uczestników wydarzenia. Prosimy o wyrozumiałość. Mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli powrócić do normalności... Dziękujemy za zrozumienie.
wróc do listy

patroni medialni