O projekcie


Przyszłość jest teraz – czas na BKS Stal KIDS! 
 
BKS Stal Kids to nowatorski projekt w skali naszego regionu, którego celem jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród najmłodszych dziewczynek i chłopców w wieku od 4 do 9 roku życia* poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia w oparciu o zajęcia sportowe o charakterze korekcyjno-sportowym. Na trening składa się szeroki wachlarz ćwiczeń, gier zespołowych i zabaw usprawniających oraz rozwijających pasję do ruchu, sportu, piłki nożnej i piłki siatkowej itp.

*limity wiekowe nie są sztywne. W zajęciach mogą brać udział zarówno młodsze, jak i starsze roczniki.
 
Inicjatywa BKS Stal Kids to pierwszy krok w stronę kształtowania odpowiedniej koordynacji ruchowej oraz prawidłowych postaw psychofizycznych u najmłodszych. Wyznajemy zasadę, iż najlepsze rezultaty są wypracowywane w atmosferze wspólnej zabawy i integracji dziecka z rodzicem/opiekunem oraz innymi dziećmi pod opieką profesjonalnego instruktora.
 
Zajęcia prowadzone są w bezpiecznym środowisku, w hali przy ul. Rychlińskiego 19 oraz – co najważniejsze – w przyjaznej atmosferze przy wykorzystaniu specjalnego, uwzględniającego potrzeby najmłodszych sprzętu treningowego.
 
Nadrzędne cele zajęć w BKS Stal Kids to: 
- propagowanie zdrowego trybu życia;
- wzmacnianie relacji między opiekunami i dziećmi z wykorzystaniem zabaw oraz elementów piłki nożnej, piłki siatkowej itp.
- nauka postawy fair play oraz wzajemnego szacunku wobec rówieśników;
- wzmacnianie potrzeby ruchu z wykorzystaniem gier zespołowych i zabaw;
- kształtowanie koordynacji ruchowej oraz poczucia równowagi.
 
BKS Stal Kids obowiązuje następujący docelowy podział na grupy wiekowe:
     - 4 - 6 Lat (Maluchy)
     - 7 - 9 Lat (Starszaki)
 
Harmonogram zajęć w grudniu dostępny TUTAJ. 

Treningi mają charakter płatny. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 80 zł za miesiąc (drugie dziecko - 60 zł). Osoby, które pierwszy raz zjawią się na treningach – wstęp GRATIS! Serdecznie zapraszamy!


Wpłat można dokonywać pod numerem konta: 35 10501070 1000 0090 8068 0672
 
Czas trwania jednostki treningowej to 75 min. Nabór do grup odbywa się przez cały rok. Każdy nowy uczestnik zajęć dołącza do odpowiedniej grupy wiekowej i realizuje rozpoczęty wcześniej program.
 
Kontakt: 
Dominik Chmiel, koordynator BKS Stal Kids: 510-081-452
Bartłomiej Malec, dział organizacji: 690-900-883, dzialorganizacji@bks.bielsko.pl
 

sponsorzy

patroni medialni